Budovanie budúcnosti pomocou dnešnej technológie

Slatinská, ihrsiko
Baja, logistické centrum
Baja, logistické centrum
Baja, logistické centrum
4
Hronovce
5
6
7
8
9

Stavebná kancelária ProGrafit je rodinná firma pôsobiaca v Komárne na Slovensku, ktorej korene siahajú do 80-tych rokov minulého storočia. Venuje sa projektovaniu, rekonštrukcii a projektovému manažmentu rodinných domov, bytových domov, verejných budov a priemyselných objektov. Kvalitu ich projektových návrhov a prác dokazujú mnohé úspešné štátne a medzinárodné tendre.

Pre architekta - teda pre nás - je najdôležitejším tvorivý proces, v rámci ktorého myšlienka dostáva tvar a slúži ľuďom vo forme kvalitného životného priestoru. Veríme, že človek zo seba dostane to najlepšie práve v jemu najviac vyhovujúcom a dôstojnom životnom prostredí.

Každý z nás súhlasne vyznáva, že pre architekta je navrhnutá budova viac ako len súbor materiálov - je totiž splnením sna toho-ktorého objednávateľa. Snívajú o priestore a prostredí, v ktorom trávia významnú a dôležitú časť svojho života - preto je nevyhnutné, aby architekt od samého začiatku spolupráce precítil potreby a túžby klientov, spoznal jeho každodennú rutinu a zvyky – v záujme toho, aby projekt jeho domova dokázal dokonale prispôsobiť jeho špecifickým potrebám.

Priemyselné budovy zvyčajne navrhujeme so zreteľom na konkrétny účel ich využitia (skladovanie, uloženie, umiestnenie výrobných liniek atď.), preto je dôležitá úzka spolupráca s objednávateľom. Technológia, ktorú klient plánuje používať, zásadným spôsobom vplýva na formu a pôdorysné riešenie danej budovy.

Predovšetkým musí spĺňať podmienky vyrobiteľnosti. Patrí k nim racionálna organizácia výrobného systému v budovanej stavbe, zohľadňujúc všetky fázy výrobného procesu, od dodávky materiálov až po samotnú výrobu tovaru.

Naše najnovšie práce